Laden van de site...

 
Het plan LEF in het levensbeschouwelijk onderwijs

Patrick Loobuyck wil in Vlaanderen een andere organisatie van de levensbeschouwelijke vakken. Nu is het zo dat moslims, katholieken en niet gelovigen apart les krijgen. Het kan dus zijn dat een jaar in vieren gesplitst wordt: Zedeleer, Rooms-katholieke godsdienst, islam en Protestants Evangelische Godsdienst. Patrick Loobuyck is tegen dit systeem. Uiteraard staan hier ook belangen op het spel. Met deze vereenvoudiging zullen er op termijn banen verloren gaan. Maar veel belangrijker is dat er inhoudelijk heel veel zal veranderen in het levensbeschouwelijk onderwijs.

download artikel