Laden van de site...

 
twee gevallen van buiten zintuigelijke waarneming

Miguel Angel Pertierra is KNO-arts in Malaga. In 2007 kreeg hij een verkeersongeval met zijn motor. Hij beleefde een bijna doodervaring. Tijdens een uittreding zag hij draaiende lichten en mensen die te hulp schoten. Deze ervaring deed hem besluiten om zich verder te verdiepen in bijna doodervaringen. In 2014 verscheen een boek van hem met frappante casussen: La Ultima Puerta. Experiencias cercanas a la muerte, Ediciones Oberón.

We kiezen er twee uit.

Het eerst ervaring had Pertierra met een eigen patient.

Het tweede verhaal hoorde hij van een ervaren chirurg tijdens een discussie over bijna doodervaringen.

Download document