Laden van de site...

 
Israëlvisies in beweging

Steven Paas schreef een gedocumenteerd boek waarin hij een analyse maakt van de ontstaansgeschiedenis en de theologische wortels van het christenzionisme.

Zijn belangrijkste bezwaar tegen het christenzionisme is dat men de eenvoud van de Bijbelse boodschap van vergeving van zonden door het geloof in Jezus aantast.

Deze boodschap is voor Joden en niet-Joden hetzelfde.

++++o

Download document