Laden van de site...

 
plotseling stroomde er een Aanwezigheid de kamer binnen

 

Maria de Groot (geb 1937) is een bekende dichteres en theoloog. Ze promoveerde op een gedeelte in het evangelie van Johannes. Al vroeg in haar leven voelde zich aangetrokken tot de feministische theologie, die zij liever bevrijdingstheologie noemt. Ze leeft in celibataire toewijding aan God en heeft in haar woonplaats Woudsend een leerhuis.

Pas op latere leeftijd heeft Maria de Groot openbaar gemaakt welke religieuze ervaring bepalend is geweest voor haar leven. In een interview voor de IKON vertelt ze ook kort over deze ervaring.

download document

interview IKON