Laden van de site...

 
Hoe goed kent u Israël?

De juiste antwoorden zijn te vinden in de droom en het prikkeldraad.

 

Welke van de onderstaande uitspraken is correct?

In de grondwet van Israël wordt onderscheid gemaakt tussen de burgerlijke rechten van joden en niet-joodse inwoners
In de grondwet van Israël wordt uitgegaan van gelijke burgerrechten voor iedereen
Israël heeft geen grondwet

De zogenaamde groene lijn is de bestandslijn van 1949. Israël heeft totaal 78% van de oorspronkelijk Palestijnse grond in handen gekregen. Dat is 22% meer dan het verdeelplan van de VN in 1947 aangaf.
In 1944 bezaten de joden ongeveer 8% van de grond van het toenmalige Palestina. Uit dat jaar stamt een kaart met een toekomstvisie voor groot-Israël afgebakend door een groene lijn.
De groene lijn is de lijn die de VN in 1947 vastgesteld heeft als grens tussen Israël en Palestina. De lijn bepaalt dat Israël 56% van het oorspronkelijke Palestina in handen krijgt.

Deir Yassin is het plaatsje dat in 1967 met de grond gelijk gemaakt werd en dat waarschijnlijk het oorspronkelijke Emmaus is van de Bijbel
De bewoners van Deir Yassin werden in 1948 massaal gedood. Deir Yassin werd als voorbeeld gesteld voor andere dorpen, zodat de bewoners zich overgaven en als vluchteling hun dorpen verlieten.
Deir Yassin is het dorp in het zuidelijkste punt van de Westbank, dat in 2000 met de grond gelijk gemaakt werd, omdat de huizen volgens Israël illegaal waren. De oorspronkelijke inwoners leven nu in grotten.

Welke van de onderstaande uitspraken is onjuist?

Volgens een VN-rapport uit 2007 was in dat jaar reeds 32% van de grond van de Westbank feitelijk in joodse handen.
Een illegale settler gebruikt op de Westbank 5 keer zo veel water als een autochtone Palestijn. De palestijnen betalen 4 keer zo veel voor het water als Israëliers.
Volgens een VN-rapport uit 2007 zijn er op de Westbank 85 checkpoints en 480 obstakels. Israël heeft op de Westbank 1661 km wegen aangelegd die in principe alleen door joden gebruikt mogen worden.

Van de meeste bouwprojecten in Israël kunnen zogenaamde Arabische Israëliërs geen gebruik maken.
In 1948 werden minstens 400 Palestijnse dorpen met de grond gelijk gemaakt en sloegen minstens 700.000 Palestijnen op de vlucht. De staat Israël staat deze mensen niet toe terug te keren naar hun oorspronkelijke bezittingen.
De staat Israël heeft vele plannen klaar liggen om de jarenlange discriminatie van Arabische Israëliërs uit te bannen.